Mindfulness

En sund krop og psyke veksler imellem at være i aktivitet og i hvile. Det moderne menneskes krop får ofte ikke den nødvendige hvile. Måske oplever du som mange andre uro ved, at vi lever i en kultur hvor det er normen at multitaske, sove for lidt og stille for høje krav til sig selv. Vejen til at skabe ro i din hverdag er, at du er i stand til at skabe ro i dig selv. Det kræver en beslutning om at prioritere ro og at du opøver bevidsthed, om hvordan du selv kan skabe ro.

For dig der ønsker

 • At påbegynde en daglig meditationspraksis og praktisere 15 minutter hver dag.
 • At få overblik over dit eget værdigrundlag.
 • At lære teknikker til brug i daglivets mange situationer.

For dig der har brug for

 • At påbegynde en daglig mindfulnesspraksis
 • At kunne få kroppen til at falde til ro.
 • At kunne stoppe tankemylderet.
 • At kunne sove om natten.
 • At kunne sige til og fra.
 • At få overblik over dit eget værdigrundlag.
 • At undgå stress og lære teknikker til brug i dagliglivets mange travle situationer.

Hvad er mindfulness?

Begrebet Mindfulness bliver brugt om flere meditationsformer fra den buddhistiske tradition, som alle har det til fælles at de opøver sindet i at bevare en opmærksomhed på et meditationsobjekt (fx åndedrættet eller kroppen) uden at forsøge at undertrykke, hvad der ellers forekommer af tanker, følelser og sansninger.

Mindfulnessmeditation er i dag meget brugt over hele verden. Fra tidligere at have været praktiseret hovedsaligt i buddhistiske kredse, er teknikken i dag alment benyttet i læge- og især i psykologkredse.

Mindfulness er en ikke-intellektuel teknik, da tanker og følelser ikke bliver kritiseret eller bearbejdet, men accepteret og sluppet. Tilstanden i meditation er altid en ikke-vurderende ”her og nu-accept”.

Mindfulness er en selvadministrerende metode, modsat fx terapeutiske teknikker, som kræver tilstedeværelsen af en terapeut.

Effekten af meditation bliver studeret flittigt verden over af forskere inden for forskellige felter. Men hvad man helt sikkert ved i dag er, at meditation har en blodtryksdæmpende effekt. Man kan sige at meditations virkning i det hele taget er den modsatte af stressens. For ikke nok med at blodtrykket falder. Også antallet af stresshormoner falder. Der sker en muskulær afspænding og pulsen samt åndedrættet bliver roligere. Man sover bedre og smertetærsklen øges.

På sværere målbare niveauer kan man tale om øget koncentrationsevne, øget spontanitet, bedre stress-mestring, øget glæde og kreativitet og mere indre styring.

”Stilhedens jogging”, ”sindets vitaminpille”eller ””mental fitness”. Kært barn har mange navne. 10% af verdens befolkning har på et tidspunkt i deres liv haft en meditationspraksis. I USA sidder der i dag mellem 10 og 15 millioner mennesker på deres pude eller stol og mediterer hver dag, og antallet er støt stigende.

Læs mere i:

 • Lev med livets katastrofer, Jon Kabat-Zin, Dansk Psykologisk Forlag 2012,
 • Ind i mindfulness, Eva Bengte Lorenzen og Stine Reintoft, Lindhart og Ringhof 2013
 • Mindfulness, Lone Overby Fjorback, Psykiatrifondens Forlag 2016  (incl Cd)
 • “Stress af med meditation”, Klaus Kornø Rasmussen,Gyldendal 2005 (incl Cd)
 • “Pausebogen”, Klaus Kornø Rasmussen,Frydenlund 2011
 • “Ro”, Klaus Kornø Rasmussen,Borgen 2013

Find gode lydfiler fra Dansk Center for meditation

Mindfulness