Mindfulnessbaseret Naturterapi

Naturen som medspiller

Jeg kalder denne terapiform for mindfulnessbaseret naturterapi. Det er både terapi og mindfulness og det foregår i naturen. Når vi arbejder med terapi i naturen betyder det, at vi har naturen som medspiller i det terapeutiske arbejde. Udover samspillet mellem dig og mig, har vi også et samspil med naturen. Det du sanser og bliver opmærksom på, er under indflydelse af det du registrerer i naturen.

Kroppen og sindet får et større rum at folde sig ud i. Selve det at bevæge sig under terapi kan øge kropsbevidstheden og dermed styrke samspillet mellem krop og sind. Terapeut og klient bevæger sig sammen. Vågent og opmærksomt.

Årstiderne, vejret og de konkrete steder vi befinder os i naturen er med til at understøtte eller fremkalder en særlig stemning i det terapeutiske rum. Bølgernes skvulp, træer og planters bevægelse, dyr der kommer til syne for øje eller øre, influerer på kroppens rytmer og sindets bevægelighed.

I mindfulnessbaseret naturterapie er det som i al anden terapi dig og dit liv, der er udgangspunktet. Mit arbejde består i at støtte dig i at bearbejde og håndtere de udfordringer du har.

Tid til ro

En sund krop og psyke veksler imellem at være i aktivitet og i hvile. Det moderne menneskes krop får ofte ikke den nødvendige hvile.  Der er så meget det moderne menneske oplever det skal nå og skal gøre, at mange har svært ved at skabe sig tid til ro. Vejen til at skabe ro i din hverdag er, at du er i stand til at skabe ro i dig selv. Forskning viser at naturen er en god hjælper i forhold til at reducere stress og skabe ro.

Livets kriser

I overgangene i livet og i livets kriser er det ofte nødvendigt at få øje på, erkende og vikle sig ud af gamle mønstre. Ligesom vi i disse momenter ofte forholder os til de helt store spørgsmål vedrørende vores eksistens: Hvorfor skal jeg leve, når jeg alligevel skal dø? Hvad er meningen med mit liv? Hvorfor er jeg alene, når alle andre er sammen? Hvordan får jeg frihed uden af føle skyld eller skam? Naturen er en genial hjælpeterapeut i disse situationer.

Walk and talk

Måske ønsker du bare at terapien foregår udenfor. Det er også muligt at gå en tur sammen, eller finde et sted hvor vi ugenert kan slå os ned og tale sammen.

 

Mindfulness

Mindfulnessmeditation er i dag meget brugt over hele verden.

Fra tidligere at have været praktiseret hovedsageligt i buddhistiske kredse som åndelig udvikling, er mindfulness blevet et koncept, der i dag bliver benyttet i dele af sundhedssektoren som stress-reduktion.

Jeg er uddannet i konceptet, men i mindfulnessbaseret naturterapi arbejder jeg som udgangspunkt ud fra idéen om, at vi opøver sindet i at bevare en opmærksomhed på et meditationsobjekt (fx åndedrættet eller kroppen eller en genstand i naturen) uden at forsøge at undertrykke, hvad der ellers forekommer af tanker, følelser og sansninger.

Tilstanden i meditation er altid en ikke-vurderende ”her og nu-accept”.

Helt konkret

Det foregår ved stranden, ved skoven og på engen i Kristiansholm Plantage

1
Ved stranden
2
Ved skoven
3
Ved engen