Naturterapi

Jeg kalder denne terapiform for mindfulnessbaseret naturterapi. Det er både terapi og træning i mindfulness og det foregår i naturen.

Når vi arbejder med terapi i naturen betyder det, at vi har naturen som medspiller i det terapeutiske arbejde. Udover samspillet mellem dig og mig, har vi også et samspil med naturen, det du sanser og bliver opmærksom er under indflydelse af det du registrerer i naturen.

Således kan årstiderne, vejret de konkrete steder vi befinder os i naturen være med til at understøtte eller fremkalde en særlig stemning. Bølgernes skvulp, træer og planters bevægelse dyr, der kommer til syne for øje eller øre influerer på kroppens rytmer og sindets bevægelighed.
 
Kroppen og sindet får et større rum at folde sig ud i. Selve det at bevæge sig under terapi kan øge kropsbevidstheden og samspillet mellem krop og sind. Terapeut og klient bevæger sig sammen helt vågent og helt opmærksomt. 
 
Terapien foregår ved stranden og i skoven ved Kristiansholms Plantage, nær mit terapilokale i Bisserup.
I naturterapien er det som i al anden terapi  din tilgang til dit liv og dermed også din tilgang til naturen, der er udgangspunktet. Mit arbejde består i at støtte dig i at gøre nye erkendelser.

Det nære og det fjerne
  
Årets gang
      
Stille eller i bevægelse