Supervision

Faglig og personlig udvikling

Supervision tager altid udgangspunkt i konkrete oplevelser og udfordringer du har i forbindelse med løsningen af din kerneopgave.

Supervision rummer både dig som person, din faglighed og de mennesker som du har med at gøre qua din jobfunktion.

I en dialogbaseret proces forholder vi os til hvad du gør ved sagen og hvad sagen gør ved dig. Under supervisionen lægger jeg vægt på, at du er villig til at påtage dig en aktørposition og at du træner dig i at forholde dig konstruktivt til, hvordan du bedst muligt kan tage ansvar i det komplekse og dilemmafyldte rum, som ofte opstår, når man arbejder med voksne mennesker

Måske ønsker du

  • At være autentisk når du løser dine kerneopgaver
  • At kunne fastholde din integritet, også når det er svært
  • Et større overskud i dagligdagen

Måske har du brug for

  • En udefrakommende at tale med
  • Faglig sparring
  • Personlig udvikling

 

Jeg kan støtte med

  • Dybdegående viden og erfaring indenfor facilitering af udviklings- og læreprocesser
  • En bred viden og erfaring idenfor ledelse, organisation og HR
  • Et skarpt blik på sammenhængen mellem helhed og deltalje
  • Stor indfølelse i forhold til menneskers personlige udviklingsprocesser

Jeg forventer

At du er indstillet på at tager ansvar for og reflektere over, hvordan du bidrager til at fastholde problemet, og hvordan du kan skabe en udviklende relation ved at tænke om det på en alternativ måde. Supervision handler altså ikke kun om problemet, men også om relationen til problemet.

Formålet

Supervisionen skal både skabe et læringsrum hvor du bliver klogere hver gang, og den skal bidrage til at udvikle dit personlige engagement og overskud.