Persondatapolitik
Jeg indhenter kun persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos mig og lægger ikke nogen cookies på din enhed.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder jeg altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Jeg vil kun opbevare dine persondata, så længe jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger jeg indsamler
Jeg indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Udfylder min kontaktformular eller sender mig en e-mail

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på kirstenmoeldrup.dk er Kirsten Møldrup, Hvirvilsvej 16, Bisserup, 4243 Rude.

Behandlingsgrundlag og formål
Dine oplysninger vil blive slettet 5 år efter du har kontaktet mig, medmindre du ønsker det slettet. Det kan du gøre ved at skrive en mail til mig på kontakt@kirstenmoeldrup.dk.

Andre modtagere af personoplysninger
Jeg sælger ikke dine persondata til tredjemand, og jeg overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Jeg har min hjemmeside hos Simply.com, som fungerer som min databehandler. Alle persondata som du oplyser på min hjemmeside vil blive opbevaret i Simply.com’s datacentre.

Jeg bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere mine ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til mig. Mine databehandlere behandler kun personoplysninger efter mine instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Jeg har indgået databehandleraftaler med mine databehandlere, hvilket er min og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som jeg til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode mig om følgende:
• At få adgang til og få ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til kontakt@kirstenmoeldrup.dk.