Her kan du lytte til  en guidet øvelse til Selv-identifikation.

Vi bliver ofte fanget i at definere os selv som noget vi dybest set ikke er.

Jeg er blind.

Jeg er vred.

Jeg er forvirret.

Vi identificerer os automatisk med kropslige fornemmelser, følelser eller tanker. Men et sted bag ved den kropslige tilstand  blind, vred eller forvirret, er der et “Selv” der iagttager.

Øvelsen er udviklet på baggrund af den italienske psykiater og psykoanalytiker Roberto Assagioli forlæg, som er beskrevet i bogen Viljens Psykologi.

Gennem øvelsen retter du opmærksomheden mod tre væsentlige personlighedsaspekter:

Din krop, dine følelser og dine tanker.

Under hele øvelsen opretholder du iagttagerens synsvinkel og erkender, at iagttageren ikke er det, der iagttages.

Øvelsen er tænkt som et redskab til at dis-identificere dig fra de tre personlighedsaspekter og opnår bevidsthed om og kontakt til Selvet (Essensen), heraf navnet selv-identifikation.

Leave a Reply