Baggrundsviden psykoterapi

3 lag af bevidsthed

By 26. oktober 2018No Comments

3 lag af bevidsthed

Det reaktive selv
Det reaktive selv er et bevidsthedsniveau, hvor vi identificerer os med bestemte forestillinger om os selv, som vi ubevidst reagerer både følelsesmæssigt og adfærdsmæssigt ud fra. Fra dette lag af os selv vælger vi ikke bevidst vores respons på en situation, men reagerer mere eller mindre refleksmæssigt på vores livssituation generelt og andre mennesker i særdeleshed.

Det kreative selv
Det kreative selv er vores bevidste vilje. Når vi fungerer ud fra det kreative bevidsthedsniveau, er vi opmærksomme på, at vores opfattelse af virkeligheden er subjektiv. Fra det kreative selv erkender vi, at vi gennem vores måde at tænke, føle og handle på, i høj grad selv skaber det liv, vi lever.
Derfor føler vi os fra det kreative bevidsthedsniveau ikke som ofre for omstændighederne, men tager aktivt del i at skabe det liv, som vi drømmer om.

Det essentielle selv
Bevidsthedsniveauet “det essentielle selv”, handler om vores dybeste identitet eller værenskerne, dvs. vores sjæl. Forståelse af mennesket er, at vi har en bevidsthedskerne, som er vores egentlige natur eller identitet.
Når vi fungerer ud fra dette bevidsthedsniveau, erkender vi eksistentielt os selv som en intens, livfuld væren. Vi oplever vores sande væsen som ren bevidsthed, dvs. som åben, ubegrænset tilstedeværelse.

Læs yderligere i Roberto Assagioli,  Psykosyntese, En samling af grundliggende skrifter

Leave a Reply